Sitemap | Odcisk | Intranet
English
Deutsch
Español
Polski
Nederlands
Français
Finnisch
Russisch
Tschechisch

Tańsze/ekonomiczne kompensatory metalowe

Moc: 750 MW
Sprawność: ~46 %
Czas eksploatacji w godzinach: 8000
Kotłownia: 104m
Chłodnia kominowa: 160m
Całkowity koszt: 1.4 miliarda
Schematyczny opis budowy elektrowni opalanej węglem w Lünen

Firma DEKOMTE dostarczyła do budowy nowej elektrowni węglowej w Lünen 4 kompensatory, które zostały zainstalowane między innymi na wyjściu z kotła przed ekonomizerem i instalacją odazotowania spalin.

Pozycja montażowa 4 dużych kompensatorów

Jednowarstwowe kompensatory metalowe zostały wykonane przez DEKOMTE jako jeden element i zostały przetransportowane bezpośrednio do elektrowni z własnego portu fabryki.

Załadunek kompensatora

Temperatura: 450°C
Ruch:
osiowy:    -240 +90mm 
boczny: +/- 25mm
Wymiary: 23m x 5m x 2,0m
Masa: ~40 ton
Large metallic expansion joint manufactured by DEKOMTE

Temperatura: 450°C
Ruch:
osiowy:    -268 +95mm 
boczny: +/- 50mm
Wymiary: 21m x 5m x 2,8m
Masa: ~40 ton
Metallic expansion joint manufactured by DEKOMTE