Sitemap | Odcisk | Intranet
English
Deutsch
Español
Polski
Nederlands
Français
Finnisch
Russisch
Tschechisch

Linia do ciągłego wyżarzania

 

Przejścia obrotowe przez ściany zbiornika sprawiają szczególne trudności techniczne nie tylko w warunkach wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury, ale także w niskich ciśnieniach i stosunkowo wysokich temperaturach. Jeśli wały lub osie są prowadzone przez ściany zbiornika, jest to związane z wymaganym uszczelnieniem między przejściem a ścianą zbiornika.

 

DEKOMTE Sealing joint at breakthrough of a rotating shaft

Przykład linii do ciągłego wyżarzania ukazuje jak uszczelnienie przejścia wału przez ścianę pieca jest kontrolowane za pomocą kompensatora z miękkiej tkaniny chłodzonego gazem. Dzięki czemu możliwe jest ograniczenie kosztów w porównaniu z kosztami utrzymania kompensatorów stalowych.

DEKOMTE Expansion joint or continuous annealing