Sitemap | Odcisk | Intranet
English
Deutsch
Español
Polski
Nederlands
Français
Finnisch
Russisch
Tschechisch

Analiza miejscowa

DEKOMTE używa najnowszych i najlepszych praktycznych narzędzi komputerowych i przemysłowych aby przesuwać granice rozwoju produktu. Wnikliwe stosowanie FEA i CFD razem z projektowaniem 2D pozwala na korelację miejsca empirycznego doświadczenia i teoretycznych modeli.

Innymi niezależnymi usługami technicznymi są: określenie dokumentacji, krytyka ofert i projektu.


Weryfikacja parametrów działania

Warunki działania wielu elektrowni różnią się w zależności od czasu i nacisków ekonomicznych ze strony rynku. Praca cykliczna elektrowni ma duży wpływ na zmęczenie kanałów, wpływa również na tkaninowe i mocujące elementy kompensatorów. Analiza temperatury wykonana w trakcie działania urządzenia, wraz z przeglądem szczegółowych izolacji i przekładni, może być ważna jako, że przemieszczenia muszą być oceniane zgodnie z podporą kanałów oraz działaniem urządzenia. Ocena urządzenia w celu modernizacji i modyfikacji ma wpływ na podstawowe parametry, które muszą być utrzymane dla długotrwałości produktu.

 


Analiza przemieszczeń

DEKOMTE dostarcza wsparcie inżynieryjne w celu ponownej oceny specyfikacji technicznych urządzenia oraz w ocenianiu poprawności danych projektu. Przemieszczenia, pozycje kanałów oraz wymiary urządzenia powinny być aktualizowane jeśli produkt zamienny ma działać długo i niezawodnie.

Z upływem czasu pozycje kanałów i przemieszczenia, które pojawiają się w trakcie różnych okresów działania urządzenia, powinny być sprawdzane i wdrażane w działające warunki techniczne.


Kwestia regulacji i przylegania kanałów

DEKOMTE kontroluje wszystkie systemy rurociągów. Aby zrozumieć rozmiar problemów dotyczących kompensatorów i ich projektowania należy się im przyjrzeć bardzo dokładnie.

Przylegające podpory kanałów, wzmocnienia, spody i zawieszenia, wszystko to determinuje przemieszczanie i podkreśla co będzie miało wpływ na kompensator. Podobnie kompensator reaguje na przyległe elementy.

Celem projektowania i inżynierii DEKOMTE zapewnienie swoim klientom holistycznego podejścia do zintegrowanych systemów kompensacyjnych.

Zmiana kompensatorów w kanały/rurociągi i pozytywny wpływ jeśli chodzi o zmniejszenie pęknięć i przesilenia jest nieustannie zauważane przez klientów DEKOMTE.Raporty techniczne i analiza projektu

Sformułowanie precyzyjnego i szczegółowego raportu technicznego jest wymagane w celu przekazania tła, dogłębności oraz wiedzy jaką DEKOMTE wnosi w inżynieryjne kwestie dotyczące elektrowni.

Stosowanie modeli komputerowych w celu demonstracji problemów i ich rozwiązań jest niezmiernie ważne w komunikacji oraz zapewnieniu podstawy do dyskusji z klientami.