Sitemap | Odcisk | Intranet
English
Deutsch
Español
Polski
Nederlands
Français
Finnisch
Russisch
Tschechisch

Kompensatory Tkaninowe

DEKOMTE dostarcza najwyższej jakości kompensatory tkaninowe oraz wiele różnych materiałów. Ogólnie mówiąc kompensatory tkaninowe są najlepsze dla mediów gazowych takich jak powietrze, spaliny lub opary rozpuszczalników, do pracy poniżej punktu rosy (również z wysoka koncentracją kwasów) i dla spalin zawierających materiały ścierne (np. zawierających pył węglowy). Nasze ognioodporne kompensatory w kanałach wentylacji z wymogami przeciw pożarowymi mogą wytrzymać w płomieniach minimum 90 minut zgodnie z normą DIN4102. Tylko doskonała jakość materiałów i ich obróbki może zagwarantować najwyższą niezawodność, a więc również bezpieczeństwo eksploatacji systemu. Przykładem może być zostawanie naszych kompensatorów w sektorze energii nuklearnej który stawia wyjątkowo restrykcyjne wymagania. DEKOMTE posiada odpowiednie technologie oraz wiedzę potwierdzoną certyfikatami dla materiałów odpornych na promieniowanie. Jeśli jest to wymagane DEKOMTE może zaoferować wyspecjalizowaną inżynieryjną usługę na wykonanie projektu zawierającego wybór części i optymalnego rozwiązania. Ponad to nasz personel jest zawsze w gotowości i pomoże Państwu w przypadku niespodziewanych problemów jak również w szybkiej wymianie kompensatorów.

Zastosowanie

Kompensatory tkaninowe DEKOMTE znajdują zastosowanie jako elementy systemów  wypełnionych czynnikami gazowymi takimi jak powietrze, spaliny  lub pary rozpuszczalników, również w  warunkach spadku temperatury poniżej punktu rosy i działania agresywnych substancji kwaśnych lub abrazyjnego oddziaływania strumienia gazów, np. powietrza odlotowego zawierającego pył węgla lub cementu. Kompensatory ognioszczelne mogą  służyć jako taśmy do elastycznych uszczelnień szczelin dylatacyjnych, pełniąc rolę elastycznych uszczelnień przechodzących przez ściany i stropy przepustów rurociągów  wykonanych z  niepalnych tworzyw spełniają określone wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Geometria

Kompensatory tkaninowe mogą być dostarczane w dowolnej postaci geometrycznej jak również w każdych wymaganych przez odbiorcę wymiarach. Poniżej przedstawiamy kilka typowych wykonań kompensatorów.


Konstrukcja

Wielowarstwowa konstrukcja złożona jest  z odpornych  na działanie temperatury  i czynników agresywnych tkanin izolacyjnych, zintegrowanych z dostosowanymi do określonego rodzaju zastosowań foliami gazoszczelnymi z PTFE, stopu Inconel, ołowiu, aluminium itp. Warstwy zewnętrzne wykonane są z odpornych na ścieranie i zużycie materiałów.

 


Design principle of a high tech fabric expansion joint

 

 

 

1)     Convectors for temperature decrease

2)      Screw connection

3)      Fabric expansion joint

4)      Insulation bolster

5)      Flow plate design