Sitemap | Odcisk | Intranet
English
Deutsch
Español
Polski
Nederlands
Français
Finnisch
Russisch
Tschechisch

Nasza historia

Podążając za rodzinną tradycją przedsiębiorczości inżynieryjnej Giinther de Temple założył DEKOMTE w 1978 roku, 90 lat po tym jak rodzina de Temple rozpoczęła działalność związaną z produkcją regulatorów do parowozów. Jednym z celów rodziny de Temple było wejście na rynek z nowym innowacyjnym produktem. Pomimo, iż 1978 był trudnym rokiem pod względem ekonomicznym wizja de Temple została poparta przez kasę oszczędności Seligenstadt, która pożyczyła fundusze na rozpoczęcie działalności.

Przewodnią filozofią DEKOMTE była myśl, iż firma powinna być znana nie tylko ze swej nazwy ale także z jakości produktów. Filozofia ta dobrze się sprawiła i w 1980 DEKOMTE otwarła pierwszy zagraniczny oddział w Oostende w Belgii, prowadząc działalność w krajach Beneluxu. Z biegiem lat więcej filii zostało otwartych na całym świecie a firma obecnie zatrudnia ponad trzystu pracowników a nazwa DEKOMTE jest znana w przemyśle energii elektrycznej z wysokiej jakości kompensatorów.