Plan | Impressum | Intranet
English
Deutsch
Español
Polski
Nederlands
Français
Finnisch
Russisch
Tschechisch

Plaatselijke analyse

 

Bij DEKOMTE maken we gebruik van de nieuwste middelen en procedures, die zich in de computertechniek en in onze branche beproefd hebben. Met deze hulp breiden wij de grenzen van de productontwikkelijk uit. Het gebruik van geavanceerde FEA- en CFD-methodes in combinatie met de 2D-constructie maakt het mogelijk, de ter plaatse opgedane empirische ervaringen met theoretische modellen te vergelijken.

DEKOMTE biedt de formulering van specificaties, aanbestedingen en deskundig advies, ook als onafhankelijke technische dienstverlening, aan.

 


Verificatie van de operationele parameters

 

In veel installaties hangen de bedrijfsomstandigheden van de marktverhoudingen af; bovendien veranderen deze in de loop der tijd.  

De operationele cycli in elektriciteitscentrales leiden bijzonder snel tot vermoeidheid van de leidingen. Ze beïnvloeden echter ook het weefsel en de klemsystemen van de compensatoren.  
Daarom kunnen temperatuuranalyses tijdens de werking van de installatie, rekening houdend met de isolatie en van de materiaalinterfaces van groot belang zijn.  

Bewegingen, die de volgorde van de leidingen en het gebruik van de installatie beïnvloeden, moeten vastgesteld en in functie van hun invloed beoordeeld worden. 

De evaluatie van de installatie, met het oog op de upgrades en wijzigingen, heeft ook invloed op de oorspronkelijke parameters, waaraan men dient te voldoen, om een lange levensduur van de componenten van de installatie te garanderen.    

 

 


Bewegingsanalyse

 

Bij DEKOMTE zijn ingenieurs in dienst, die met hun kennis bijdragen tot een herbeoordeling van de technische specificaties van een installatie en de constructiegegevens valideren. Om de levensduur en de betrouwbaarheid van de vervangende onderdelen te waarborgen, moeten de bewegingen, de positionering van pijpleidingen en de afmetingen van de installatie onderzocht en beoordeeld worden.  

Iedere installatie is onderworpen aan een verouderingsproces. Tijdens het verloop hiervan moeten de posities van de pijpleidingen en de bewegingen van de componenten, afhankelijk van de operationele modus van de installatie, getest worden. De resultaten van deze verificaties moeten bij de specificaties en de functionele vereisten van de desbetreffende compensator aangepast worden.

 


Vragen over de oriëntering in verband met de aangrenzende leidingen

 

We controleren het gehele buizensysteem. Om de draagwijdte van mogelijke problemen en constructieve vragen bij het gebruik van compensatoren te kunnen overzien, is een breed aangelegd perspectief nodig.  

De steunen, steunbalken, sokkels en hangers bepalen de bewegingen en belastingen, waaraan de compensator tijdens het gebruik blootgesteld wordt. Omgekeerd hebben de reactiekrachten van de compensator invloed op de desbetreffende componenten.  

Het doel van onze ontwerpers en ontwikkelaars is de klant oplossingen voor te stellen van compensatorconstructies in het kader van een globale inplanting in de installatie.  

Onze klanten melden regelmatig de positieve effecten, die na de inbouw van DEKOMTE-compensatoren met zich meebrengen: Scheuren en materiaalmoeheid komen minder vaak voor dan voorheen.

 Technische rapporten en constructie-analyses

 

Het opstellen van een nauwkeurig en gedetailleerd technisch rapport is noodzakelijk, om de achtergrond, de diepgang en de expertise vast te stellen, waarmee DEKOMTE engineering-problemen van een installatie aan zal pakken.  

Het gebruik van computermodellen om de problemen en daarenboven de oplossingen aan te tonen is van cruciaal belang om de technologie uit te leggen en een discussiebasis met de klant te creëren.