Plan | Impressum | Intranet
English
Deutsch
Español
Polski
Nederlands
Français
Finnisch
Russisch
Tschechisch

Designanalyse


Controle van de aanvraag

 

Om in het vroegste stadium fouten te vermijden, beginnen wij reeds van bij de aanvraag en de specificatie met het doorlichten van alle documenten op hun juistheid. Eerder vertoonde gebreken zijn een indicatie dat niet alle vereisten in acht genomen werden. Hier vindt een uitgebreid onderzoek van de oorzaak van de schade plaats.

 Documentatie en technische ervaring

 

Wij streven er bij onze constructieanalyse naar, de eigen competentie met onze ervaringen in overeenstemming te brengen en zodoende zo efficiënt mogelijk te werken. Bestaande documentatie en tekeningen zijn hier net zo belangrijk als de ervaring en waarnemingswaarden van de bedrijfsingenieurs.

 


Constructiebeoordeling met behulp van CFD en FEA

Vooral in geval van schade of opdrachten in complexe installaties of in constructiesystemen met onbekende operationele parameters, is het zowel voor de exploitant alsook voor de compensatorbouwer bijzonder nuttig, stromingsberekeningen (CFD) en analyses (FEA/FEM) uit te voeren. Deze methodes maken een zorgvuldige analyse van de installatieconstructie en bieden een ontwerp van de te nemen maatregelen voor het oplossen van fysische problemen. 

 


Installatie van compensatoren in leidingsystemen

Bij de complete benadering van een project zien wij het ook als onze taak, van begin af aan de plaatselijke en structurele toestand van de desbetreffende installatie in aanmerking te nemen. De uitvoerbaarheid van een installatie en het transport binnen de fabriek, worden sterk beïnvloed door de constructie en de transportroutes. Om een logisch coherente en kosteneffectieve oplossing aan te bieden mag deze relatie in geen geval verwaarloosd worden.