Sitemap | Jälki | Intranet
English
Deutsch
Español
Polski
Nederlands
Français
Finnisch
Russisch
Tschechisch

Arvojärjestelmämme

Tieto on valtaa. Tärkein periaate yrityksen johtamisessa on siitä syystä tiedon viljeleminen, sen vastuuntuntoinen kerääminen, käyttö ja kehittäminen. Pidämme kiinni käytännön sanelemista vaatimuksista johdonmukaisesti.

DEKOMTE liikuntasaumojen kehittämisessä yhdistyvät teknologian tieteellinen tutkimus ja kerätyn tiedon muuttaminen tuotteiksi, jotka pystyvät tyydyttämään eri teollisuudenalojen tekniset ja taloudelliset vaatimukset. Sen lisäksi harjoitamme perusteellista ja keskitettyä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa.

Jatkuva menestys markkinoilla on vasta sitten mahdollista, kun valmis tuote johtaa sille asetettuun tavoitteeseen eli asiakkaidemme liiketaloudellisten kustannusten pienentämiseen. Siksi asetamme pääpainon tuotekehityksessä kestävyyteen, käytettävyyteen sekä toiminnan turvallisuuteen.

Yrityksemme ulospäin ja sisäänpäin suuntautuvassa toiminnassa tärkeintä on aina ihminen. Tästä syystä jokaisen työntekijän tulisi samaistua arvoihimme ja tavoitteisiimme. Arvojärjestelmämme vaatii esimerkiksi yrittäjyyttä tukevaa käyttäytymistä, samaistumista, asiantuntemusta, markkinasuuntautuneisuutta, uskollisuutta, luotettavuutta ja avointa kommunikaatiota.

Sen lisäksi, että olemme teknologisesti johtava yritys alallamme, meille on tärkeää pystyä alentamaan asiakkaittemme toimintakustannuksia toimintavarmuutta ja kestäviä tuoteprofiileja tarjoavien ratkaisujemme ansiosta.

Yrityksemme niin sisäisen kuin ulkoisenkin toiminnan keskiössä on aina ihminen. Jokaisen työntekijän tulee näin ollen voida samaistua vakaumuksestaan arvoihimme ja yrityksemme tavoitteisiin. Arvojärjestelmämme edellyttää muun muassa yrittäjähenkisyyttä, samaistumista, osaamista, markkinasuuntautuneisuutta, innovaatiota, lojaalisuutta, luotettavuutta ja läpinäkyvää viestintää.