Sitemap | Jälki | Intranet
English
Deutsch
Español
Polski
Nederlands
Français
Finnisch
Russisch
Tschechisch

Tarkastukset

DEKOMTEn tarjoukseen sisältyy myös voimaloiden ja teollisuuslaitosten työntekijöiden jatkuva tukeminen, josta huolehtivat teknikkomme paikan päällä.  

Tarkastukset ovat mielestämme tärkeä osa laitoksen eheyden, pitkäikäisyyden ja luotettavuuden turvaamisessa. DEKOMTE työllistää ryhmän erikoiskoulutuksen saaneita insinöörejä, jotka suorittavat erilaisia tarkastuksia - sekä tuotantolaitosten käynnissä ollessa että myös niiden pysäytysten aikana.


Visuaaliset tarkastukset

DEKOMTE työllistää kokeneita rakennusinsinöörejä ja -suunnittelijoita, joiden tehtävänä on tarkastaa kaikki laitokseen asennetut liikuntasaumat ja tehdä niistä tekniset raportit huoltotöiden ja parannustoimenpiteiden suunnittelua varten.  

Vuosittaisen raportin yhteydessä suoritamme yhteenvedon kaikista laitokseen asennetuista liikuntasaumoista, niiden nykyisestä kunnosta ja tarvittavista huoltotoimenpiteistä. DEKOMTEn teknisen palvelun mielestä on tärkeää suunnata päähuomio ehkäiseviin toimenpiteisiin, joiden avulla liikuntasaumojen käyttöikää voidaan pidentää.Lämpökuvaus

Asennuksen ja liikuntasaumojen osien arviointiin DEKOMTE käyttää monia NDT- ja NDE-tekniikoita. Aikasarja-analyysien pohjalta suunnittelemme huoltoa ja asennusten muutoksia koskevia strategioita, jotka suoritetaan ajallisesti sovittujen tuotannon pysäytysten puitteissa.  

Termograafiset lausunnot hyödyttävät varsinkin tilanteissa, joissa joudutaan arvioimaan rappeutumisilmiöitä ja liikuntasaumojen ongelmia sekä ympäröiviä putkijärjestelmiä. Huoltostrategian puitteissa suoritetut erikoistarkastukset kartuttavat kokemusta, jota laitoksen käyttäjä  yhdessä DEKOMTEn insinöörien kanssa käytännössä kerää.

 


Mittaukset ja lausunnot

DEKOMTE työllistää insinöörejä, jotka huolehtivat laitoksen teknisten määritelmien uudelleen arvioinnista ja rakennustietojen vahvistuksesta. Varaosien pitkäikäisyyden ja luotettavuuden turvaamiseksi rakennusosien liikkeet, putkien asennot ja laitoksen mittasuhteet täytyy tutkia ja arvioida.  

Jokainen laitos vanhenee ajan kuluessa. Ajan kuluessa putkijärjestelmien asennot ja niiden osien liikkeet tulee tarkastaa laitoksen käyttökunnosta riippuen. Tarkastuksista saadut tulokset perehdyttävät liikuntasauman toiminnallisten vaatimusten määrittelyyn.Ongelman käsittely

DEKOMTE tarjoaa myös erikoisasiantuntijapalvelua, joka avustaa odottamattomien välikohtauksien sattuessa.  
Teknisen alan ammattilaisten tekemät ongelmanratkaisut johtavat usein kestävään ratkaisuun samojen ongelmien toistuessa.

DEKOMTE pyrkii suoriutumaan kaikenlaisista teknisistä haasteista, joita voimaloissa ja teollisuuslaitoksissa saattaa tapahtua. Meillä on käytössämme siihen tarvittavat materiaalit ja välineet sekä tekninen tietotaito.