Sitemap | Jälki | Intranet
English
Deutsch
Español
Polski
Nederlands
Français
Finnisch
Russisch
Tschechisch

Paikan päällä suoritettavat analyysit

DEKOMTElla on käytössään uusimmat työvälineet ja menetelmät, jotka ovat osoittautuneet luotettaviksi tietokonetekniikan ja ja putkitekniikan alalla. Niiden avulla voimme parantaa tuotekehittelyämme. Vaativien FEA- ja CFD-menetelmien käyttö  yhdessä 2D-suunnittelun kanssa mahdollistaa empiiristen, paikan päällä tehtyjen kokemusten yhdistämisen teoreettisiin malleihin.  

DEKOMTE avustaa myös selvitysten, tarjouskilpailujen ja lausuntojen tekemisessä, minkä se tarjoaa muusta riippumattomana teknisenä palveluna.


Tuotantoparametrien oikea mittaaminen

Monissa laitoksissa tuotantoedellytykset riippuvat markkinoilla vallitsevista olosuhteista; sen lisäksi ne  vielä muuttuvat ajan kuluessa.  

Voimaloissa tuotannolliset syklit johtavat erityisen nopeasti putkien rappeutumiseen. Ne vaikuttavat myös liikuntasaumojen materiaaliin ja kiinnitysjärjestelmiin.  

Siitä syystä tuotannon pyöriessä tehtävät lämpötila-analyysit voivat olla erittäin merkityksellisiä eristys- ja materiaalikysymyksissä.  

Liikkeet, jotka vaikuttavat putkien järjestelyyn ja laitoksen toimintaan, täytyy määritellä ja niiden vaikutukset arvioida. 

Laitoksen arviointi  varustukseen ja muutoksiin nähden vaikuttaa myös perusparametreihin, jotka tulisi pystyä pitämään entisellään, jotta laitteiston osien pitkä käyttöikä voitaisiin taata.    Liikeanalyysi

DEKOMTE työllistää insinöörejä, jotka huolehtivat laitoksen teknisten määritelmien uudelleen arvioinnista ja rakennustietojen vahvistuksesta. Varaosien pitkäikäisyyden ja luotettavuuden turvaamiseksi rakennusosien liikkeet, putkien asennot ja laitoksen mittasuhteet täytyy tutkia ja arvioida.  

Jokainen laitos vanhenee ajan kuluessa. Ajan kuluessa putkijärjestelmien asennot ja niiden osien liikkeet tulee tarkastaa laitoksen käyttökunnosta riippuen. Tarkastuksista saatavat tulokset perehdyttävät liikuntasauman toiminnallisten vaatimusten määrittelyyn.


Linjauskysymys naapuriputkiin nähden

Me tarkastamme koko putkijärjestelmän. Jotta pystyisimme tarkastelemaan kaikkia mahdollisia ongelmia ja rakennetta koskevia kysymyksiä liikuntasaumojen käytössä, kohteesta täytyy saada ensin hyvä kokonaiskuva.  

Tukipylväät, tukiristikot, jalustat ja ripustimet yhdessä määrittävät liikkeet ja kuormitukset, joiden vaikutuksille liikuntasaumat ovat alttiina. Myös päinvastoin liikuntasauman reaktiot vaikuttavat laitteiston viereisiin komponentteihin.  

Suunnittelijoidemme päämääränä on kehittää asiakkaalle ratkaisuja, jotka koskevat liikuntasaumojen kokonaisuutta.  

Saamme asiakkailtamme säännöllisesti palautetta DEKOMTE liikuntasaumojen käytössä havaituista positiivisista vaikutuksista: Materiaalit kestävät paremmin kuin ennen ja repeytymiä syntyy entistä harvemmin.Tekniset raportit ja suunnitteluanalyysit

Tarkan ja yksityiskohtaisen teknisen raportin laatiminen on välttämätöntä, jotta voidaan selvittää tausta ja asiantuntemus, joiden avulla DEKOMTE pystyy käsittelemään laitoksen teknisiä ongelmia.  

Tietokonemallien käyttö ongelmien ja ratkaisujen havainnollistamisessa on merkittävää teknologiasta tiedottamisen ja keskusteluperustan luomisen kannalta asiakkaan kanssa.