Sitemap | Imprint | Intranet
English
Deutsch
Español
Polski
Nederlands
Français
Finnisch
Russisch
Tschechisch

Tkaninové kompenzátory

DEKOMTE nabízí vysoce kvalitní tkaninové kompenzátory. K jejich výrobě je používáno velké množství různých vysoce kvalitních materiálů. V zásadě jsou tkaninové kompenzátory vhodné především pro plynná media, jako vzduch, spaliny nebo páry rozpouštědel, při podkročení rosného bodu také pro plynná media s výskytem kyselin, nebo pro odvod abrazivních plynných medií, obsahujících prachové částice např. uhlí/ popílek, cement a pod. Nehořlavé a žárovzdorné kompenzátory pro průchody stěn a střech, které splňují požadavky protipožární ochrany, v souladu s normou DIN 4102, odolávají plamenům minimálně po dobu 90 minut.

Garance maximální spolehlivosti je realizovatelná pouze za předpokladu vysoce jakostního zpracování použitých materiálů a jejich specifických vlastností, např. u výrobků pro obor nukleární technologie, kde komponenty podléhají striktně přísným bezpečnostním předpisům. DEKOMTE disponuje odpovídajícími certifikáty pro materiály odolné proti záření. Jako specializovaná inženýrská služba na požadavek zákazníka jsou nabízena projektová řešení kompenzátorů,  výběr komponent a konstrukcí. Kromě toho poskytuje DEKOMTE zákazníkům nepřetržitě po 24 hodin zákaznickou službu, kdy specializovaný tým pracovníků zajišťuje v  případech nepředvídaných poruch rychlou výměnu kompletních kompenzátorů.

Geometrické tvary kompenzátorů

DEKOMTE -tkaninové kompenzátory je možno zajistit v libovolné geometrické konstrukci a libovolném rozměru. Dále je uveden přehled běžných typů kompenzátorů.


Všeobecné informace

DEKOMTE tkaninové kompenzátory jsou vyráběny bez použití azbestu! Jsou určeny k použití vyrovnání délkových změn v potrubí (pro axiální, laterální a angulární délkové změny), při čemž jsou přípustné i  překrývající se posuvy. DEKOMTE kompenzátory jsou velmi flexibilní; proto může být reakční síla, běžná pro kompenzátory kovové, zanedbána. Pro zařízení s vibracemi a oscilačními posuvy je možno navrhovat speciální konstrukce.

Kompenzátorové prvky jsou vhodné pro plynná media ( vzduch, odvod plynů, spaliny, páry rozpouštědel,  procesy pod rosným bodem, a také při přítomnosti určitého obsahu kyselin a abrazivních látek ( jako např. podíl uhelného prachu, popř. cementu). Formou opce  jsou nabízeny a dodávány flexibilní komponenty pro stavební spoje každého druhu (utěsňující pásy),  žáruvzdorné kompenzátory ve flexibilním provedení pro zajištění nehořlavých průchodů přes stěny a stropy, podléhající protipožárním předpisům a podobně.

Materiály

Vícevrstvé konstrukce tvoří  teplotně odolné a korozně-stálé speciální  isolační tkaniny. Kromě toho, ve speciálních případech, jsou používány nepropustné vrstvy, popř. folie, zabraňující prostupu plynů (materiál teflon-polytetrafluorethylen, PTFE, Inconel, olovo nebo aluminium). Konstrukce kompenzátorů pro venkovní použití jsou ze speciálních materiálů, odolných proti otěru a stárnutí.


Design principle of a high tech fabric expansion joint

 

 

 

1)     Convectors for temperature decrease

2)      Screw connection

3)      Fabric expansion joint

4)      Insulation bolster

5)      Flow plate design