Sitemap | Imprint | Intranet
English
Deutsch
Español
Polski
Nederlands
Français
Finnisch
Russisch
Tschechisch

Naše historie

Založením společnosti DEKOMTE v roce 1978 navázal Günther de Temple na rodinnou tradici. O roku 1890 představovalo jméno de Temple spolehlivá zařízení pro  regulaci parních strojů. Nyní chtěl zakladatel  postavit  standartní technologie na nové základy a tak předložit konkurenčnímu prostředí něco nového. Jako snad každá zakládaná společnost, také DEKOMTE musela bojovat s nesnázemi.

V roce 1978 se ekonomika nacházela v recesi,  zakladatel nedisponoval dostatkem  vlastních prostředků. Projekt podpořila Spořitelna v Seligenstadtu. Po té byl uzavřen proces s byrokratickými institucemi a do popředí nastoupilo vytváření společenské filosofie.

Její myšlenka zní:

Autoritu DEKOMTE nevytváří obchodní garance, nýbrž fundované fyzikálně- technické poznatky. V roce 1980 byla založena první dceřiná společnost, DEKOMTE BENELUX v Oostende, v Belgii. Za ní následovalo, až do dnešního dne, vytvoření mnohých zastoupení po celém světě. Po překonání řady organizačních požadavků, typických pro rychle se rozrůstající společnost, zaměstnává dnes DEKOMTE na světě více než 300 spolupracovníků. Jméno společnosti představuje nejvyšší kvalitu v oboru kompenzátorové techniky.