Sitemap | Imprint | Intranet
English
Deutsch
Español
Polski
Nederlands
Français
Finnisch
Russisch
Tschechisch

Kompenzátor na výstupu HRSG

DEKOMTE  DEKOMTE vyrábí mnoho řešení pro výstup HRSG, kanálového systému do komínu, v komíně a míst pro montážní izolaci. Konstrukční kritéria kompenzátoru se liší od těch pro ostatní části spalinovodu. Teplota již není klíčovým bodem provedení.  Zde hrají klíčovou roli zvuková izolace, rosný bod a kondenzační koroze. Zvuková izolace je vyřešena gumovými kompenzátory o vysoké hustotě, nebo v některých případech i speciálně navrženými akustickými podložkami.    
Problém s kondenzací vody a korozí může být vyřešen systémem ochranného plechu a výpusti. Usazování nečistot v kompenzátoru je eliminováno pomocí protiprachovou zábranou a instalací ochranného plechu.

DEKOMTE  vyrábí kompenzátory s ohledem na dlouhou životnost. Náklady na údržbu a opravy kompenzátorů jsou v porovnání s vhodným technickým řešením horentní.  Konstrukční řešení se liší v závislosti na faktorech daných specifikací: teplota, spalinotěsnost, odolnost vůči povětrnostním podmínkám, kondenzace/vodotěsnost.   

Klasická dodávka původního výrobce je pryžové složení nebo 
Vnější materiál je třeba zvážit pro dlouhou životnost a chemickou odolnost vůči vnějším vlivům.    

Tkaninový kompenzátor DEKOMTE pro výstup HRSG

Poškození kompenzátoru zapříčiněné korozí a kondenzací.

Konstrukční řešení DEKOMTE vícevrstvého tkaninového kompenzátoru