Sitemap | Imprint | Intranet
English
Deutsch
Español
Polski
Nederlands
Français
Finnisch
Russisch
Tschechisch

Reference


Naše odpovědnost, jako výrobce , vychází z dodávek kompenzátorů.  Naším naléhavým úkolem partnerská spolupráce a výměna zkušeností se zákazníkem. Taková technická spolupráce byla a je důležitým faktorem technického vývoje naší společnosti ve smyslu efektivní použitelnosti a provozní spolehlivosti DEKOMTE kompenzátorů.